درباره ما

شرکت حمل و نقل ترابر گوهر جویان ایجرود با هدف حمل و نقل بار با بهره گیری از بهترین خودروهای سنگین و زبده ترین رانندگان فعالیت خود را آغاز نموده و آماده خدمات رسانی به سازمان ها ، شرکتها و اشخاص حقیقی می باشد.

 

شرکت حمل و نقل ترابر گوهر جویان ایجرود

شرکت حمل و نقل ترابر گوهر جویان ایجرود